Personlig service Säker betalning Snabba leveranser Fraktfritt över 1500:-   

Infiltration & markbäddar

Anlägg infiltration och markbädd

Infiltration eller markbädd kan vara lösningen för småhus och fritidshus som saknar kommunal anslutning. Principerna går ut på att spillvattnet från bostaden leds in till en slamavskiljare och sedan vidare till ytterligare rening som sker i den anlagda markbädden eller infiltrationen, för att därmed rensas på naturlig väg. Hos oss finns ett brett sortiment av produkter för dig som ska anlägga infiltration och markbädd. Vi har stor erfarenhet och hjälper gärna till att guida dig rätt.

Markbädd på burk för avlopp

Ett alternativ till att gräva och anlägga infiltration och markbädd till avlopp är att använda sig av en markbädd på burk. Det finns många fördelar och används främst på en trång tomt där det inte finns utrymme för att gräva infiltration. Markbädd på burk gör dessutom en avsevärt mindre åverkan på tomten då den tar mindre plats och det inte krävs lika mycket material i form av grus och liknande. Detta är det bästa valet för tomten med begränsat utrymme.

Markbädd eller infiltration?

Markbädd och infiltration skiljer sig genom att markbädden har en tät botten och därför har ett utlopp till vattnet. Infiltration har en botten av sand där vattnet renas. Infiltration brukar anläggas där markförhållandena är optimala, annars brukar inte kommunen godkänna denna typ av bädd. Metoden kräver speciella förutsättningar vad gäller till exempel mark, grundvattennivå och närhet till vattentäkt samt tomtgräns. Ska du anlita någon för att gräva avlopp kan de ofta hjälpa dig och rekommendera vad som fungerar bäst utifrån de lokala förhållanden där avloppsanläggningen ska installeras.

Kostnad och storlek för infiltrationsbädd

Hur mycket en infiltrationsbädd kommer att kosta beror på en mängd olika faktorer och det är svårt att ge ett snittpris. Vad det är för mark och hur stor bädden behöver göras är några av de avgörande sakerna att ta hänsyn till och som också påverkar priset. Storleken beräknas på antal personer i hushållet och om den enbart ska ta emot BTD-vatten eller om den även ska ta emot vatten från toaletten och avloppet.