Personlig service Säker betalning Snabba leveranser Fraktfritt över 1500:-   

Dränering

Våra effektiva dräneringslösningar eliminerar onödig fukt och säkerställer en solid grund för din konstruktion, samtidigt som andra system fungerar utan störningar. Hos Din VVS-Butik erbjuder vi ett omfattande utbud av dräneringsprodukter, skräddarsydda för ditt projekt.

Vägtrummor: För vägdränering.
Dräneringstillbehör: Förbättra ditt dräneringssystem.
Dräneringsrör: Mångsidiga rör för dränering.
Dagvattenkassett/stenkista: Hantera dagvatten smart.
Dräneringsbrunnar: Effektiv vattenuppsamling.
Dräneringspumpar:Pålitliga pumpar för dränering.
Fiberdukar: Erosionsskydd och bättre dränering.

Oavsett dina specifika krav, kan du alltid förlita dig på våra pålitliga dräneringslösningar. Vår expertis är din resurs när det kommer till att skapa det mest effektiva dräneringssystemet för ditt projekt. Kontakta oss idag för skräddarsydda råd och vägledning. Vi ser fram emot att hjälpa dig att identifiera de produkter som ger dig den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för dina behov!

Dagvattenbrunn 400 PP, Utan anslutning
2-5 arbetsdagar
Köp!
Info

Vägtrummor

Vägtrummor är cylindriska eller rektangulära konstruktionselement som används för att underlätta dränering längs vägar. Tillverkade av material som betong eller polyeten, placeras de under eller bredvid vägytan för att samla upp och leda bort överskottsvatten från regn eller snösmältning. Dessa strukturer hjälper till att minska risken för översvämningar, erosion och skador på vägen genom att reglera vattenflödet och förhindra ansamling av vatten. Se vårt sortiment av vägtrummor

Dräneringstillbehör

Dräneringstillbehör är olika komponenter och material som används för att förbättra dräneringssystemet i olika miljöer. Det inkluderar saker som dräneringsrör, dräneringsdukar, dräneringsfilt, avloppsrister, dräneringsbrunnar och avloppspumpar. Dessa tillbehör används för att hantera och styra vattenflöden genom att samla upp, leda bort eller avlägsna överskottsvatten från mark, byggnader eller infrastrukturer. Dräneringstillbehör används inom områden som trädgårdslandskap, jordbruk, byggkonstruktion och avloppsinfrastruktur. Se våra dräneringstillbehör

Dräneringsrör

Dräneringsrör installeras vanligtvis under markytan för att samla upp och transportera bort vatten från områden med dålig dränering, såsom trädgårdar, gårdar, gräsmattor eller byggnader. De kan också användas för att minska vattenansamling kring fundament och skydda mot skador på grund av fukt. Genom att effektivt dränera vatten hjälper dräneringsrör till att förhindra översvämningar, erosion och skador på markstrukturer. De är en viktig komponent inom dräneringssystemet för att upprätthålla en hälsosam och stabil miljö. Se vårt sortiment av dräneringsrör

Dagvattenkassett/stenkista

En dagvattenkassett, även känd som stenkista, är en konstruktion som används för att hantera och infiltrera dagvatten. Den består vanligtvis av en underjordisk behållare eller en grävd utrymme fyllt med stenar eller dräneringsmaterial. Dagvattenkassetten fungerar genom att samla upp, lagra och gradvis avleda dagvatten från ytor som tak, gångvägar eller parkeringsplatser. Genom infiltration och naturlig dränering hjälper den till att förhindra översvämningar och överbelastning av avloppssystemet. Se vårt sortiment av dagvattenkassetter och stenkistor

Dräneringsbrunnar

Dessa brunnar placeras strategiskt i områden med dålig dränering eller risk för översvämning, som trädgårdar, uppfarter eller runt byggnader. De fungerar som en samlingsplats för att samla upp vatten och ansluts sedan till avloppsrör eller andra dräneringssystem för att leda bort vattnet på ett kontrollerat sätt. Dräneringsbrunnar hjälper till att förhindra vattenansamling, erosion och skador på infrastrukturen. De kan också vara utrustade med filter eller sedimenteringskorgar för att rena vattnet och förhindra att skräp och sediment tränger in i dräneringssystemet. Dräneringsbrunnar är en viktig komponent inom dräneringssystemet för att upprätthålla en säker och välfungerande miljö. Se vårt sortiment av dräneringsbrunnar

Dräneringspumpar

Dräneringspumpar används vid kraftiga regn, översvämningar, grundvattenintrång eller situationer där vattenstagnation kan orsaka skador på byggnader eller infrastruktur. De är en effektiv lösning för att förhindra vattenskador, mögelbildning och upprätthålla en torr och säker miljö. Dessa pumpar är konstruerade för att effektivt pumpa bort vatten från källare, krypgrunder, dräneringsbrunnar och andra områden där vattenansamling kan vara ett problem. Se vårt sortiment av dräneringspumpar

Fiberdukar

Fiberdukar är användbara trädgårdsprodukter som används för att kontrollera ogräs, skydda växter och förbättra växtmiljön. De fungerar som en barriär mot ogräs, minskar konkurrensen om näring och fuktighet för växterna. Fiberdukar kan också skydda växter från skadedjur och extrema väderförhållanden. Dessa dukar tillåter luft och vatten att passera genom samtidigt som de minskar behovet av ogräsrensning och skapar bättre växtförhållanden. Se vårt sortiment av fiberdukar