Personlig service Säker betalning Snabba leveranser Fraktfritt över 1500:-   

Avloppspumpstationer & avloppspumpar

Köp avloppspumpar online – Grundfos, Wilo & BAGA

Avloppspumpar kan användas inom många olika områden som exempelvis pumpning från dagvattenbrunnar med tillrinning, sänkning av grundvattnet, tömning av pooler och pumpning av spillvatten från industrier. Du ska välja avloppspump utifrån vad den ska användas till samt hur stor volym vatten som den ska klara av att pumpa. Vi har ett brett sortiment av avloppspumpar från välkända varumärken som Grundfos, Wilo och BAGA. Det är tillverkare som har funnits på marknaden under många år och tillverkar produkter av hög kvalitet.

Pumpstation för villa – inomhus och utomhus

I en villa kan det finnas behov av att installera en pumpstation. Avloppspumpstation till villa finns både för inom- och utomhusbruk. En så kallad WC-avloppspumpstation behövs när det inte är tillräckligt med fall till avloppet och det behövs lite extra hjälp på vägen för vattnet. Vid spolning i toaletten går då pumpstationen in och säkerställer att vattnet kommer hela vägen till sin slutdestination genom att skapa ett konstgjort fall när det naturliga saknas. Detta fungerar oavsett om det är privat eller kommunalt avlopp.

Pumpa avloppsvatten med WC-pump 

Spillvatten från toaletten kan behöva hjälp att ta sig vidare i systemet om en toalett har installerats i exempelvis i en källare, detta eftersom ett naturligt fall kan saknas. Om det redan finns en installation där ledningarna är klent dimensionerad rekommenderas en WC-pump som är skärande. I den finns ett inbyggt skärsystem som ser till att finfördela de fasta partiklar som pumpas vidare från toaletten. Det gör att avloppet kan pumpas långa sträckor i tryckledningar med små dimensioner. Detta minskar risken avsevärt för att stopp ska inträffa, stopp som kan bli väldigt dyrt att reparera.

Dränkbara och skärande avloppspumpar

Ta hand om hushållets gråvatten på ett effektivt sätt genom att använda dränkbara och skärande avloppspumpar till både enskilda hushåll och flerfamiljshus. Det är robusta pumpar som är tillverkade för att sänkas ner i vattnet. De skärande pumparna kan även med fördel placeras i en samfällighet med flera hundra pumpstationer. Pumpa ert avloppsvatten på det mest effektivaste sättet genom att välja en dränkbar och skärande avloppspump som är rätt dimensionerad för er i form av volymkapacitet.