Personlig service Säker betalning Snabba leveranser Fraktfritt över 1500:-   

Avloppstankar slutna

Köp sluten avloppstank till bra pris online 

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd olika föroreningar, bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp kan orsaka föroreninga av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av hav och sjöar. Om det inte är lämpligt att släppa ut avloppsvattnet på tomten kan det istället ledas till en sluten avloppstank som sedan töms med slambil. Med en sluten avloppstank tar du hand om vattnet på ett säkert sätt.

Hos Din VVS-Butik hittar du ett stort sortiment av slutna avloppstankar som passar till exempelvis fritidshus och sommarstugor. Avloppstankarna finns i flera olika storlekar och material, som glasfiber och PE-plast. Det är antalet personer i hushållet som avgör hur stor tankens volym bör vara. Du är varmt välkommen att kontakta oss på 0533-106 50 eller via mejl vid frågor.

Visa filter Dölj filter
Underkategorier

Hur fungerar en septitank?

Septitank beskrivs lättast som en behållare där man förvarar exempelvis avloppsvatten, i väntan på att den töms och innehållet transporteras vidare till ett reningsverk. En septitank har en positiv inverkan på miljön eftersom inget avfall kommer ut i naturen. Det är vanligt att septitank användas vid fastigheter med enskilt avlopp. Det material som septiktankar tillverkas i är glasfiber och PE-plast. Båda materialen är mycket slitstarka samt av en väldigt låg vikt. I vårt sortiment hittar du välkända tillverkare som har högsta kvalitet på sina produkter.

Regler för sluten avloppstank

Tänk på att endast en septitank inte räknas som godkänd avloppsrening, tanken är en del i avloppsreningen. Septitank vid hus samlar endast upp det som spolas från toaletten. Kommuner kan ha lokala regler, därför är det viktigt att alltid kontrollera vad som gäller hos dig. Generellt sett beviljas ett system med en sluten tank endast för en fastighet med snålspolande toalett. En ny anläggning eller förändringar i den befintliga kräver att du söker nytt tillstånd hos din kommun.

Avloppstank & septitank på 3 & 6 kubik

Den lämpliga storleken på en avloppstank och septitank avgörs utifrån hushållet storlek. Ju fler personer i ett hushåll, ju större krav ställs på en större tank. Det finns septitank på 3 kubikmeter och uppåt. Generellt så rekommenderas en septitank på minst 6 kubikmeter i en permanentbostad. En mindre volym skulle innebära tömning oftare, vilket snabbt blir kostsamt för dig som fastighetsägare. I ett fritidshus där vistelser sker mer sällan fungerar det bra med mindre volymer på tanken. Avloppstankar kan även används i husbil, husvagnar och på båtar.