Personlig service Säker betalning Snabba leveranser Fraktfritt över 1500:-   

Dräneringsbrunnar

Köp dräneringsbrunn från Uponor & Wavin

Dagvatten, avlopp och vatten från dränering kan ledas ner i en dräneringsbrunn. Din VVS-butik säljer produkter från de välkända tillverkarna Uponor och Wavin som är kända för hög kvalitet. Dimensioneras efter den volym vatten som systemet bör klara av varje dag. Dräneringsbrunn har generellt en betydande mindre volym än övriga brunnar då det sällan samlas lika mycket slam i den typen av vatten. Varmt välkommen att kontakta oss för personlig service. Du når oss på 0533-106 50 eller mejl.

Hur fungerar en dräneringsbrunn?

En dräneringsbrunn kan liknas vid ett rör i marken som är fyllt med sand. Tunga partiklar sjunker mot botten och kommer att filtreras rent av sanden. Sanden kommer att hundra det slam som bildas från att ta sig vidare till exempelvis det kommunala dagvattensystemet. För en mer effektiv dräneringsbrunn kan det finnas behov av att byta ut sanden i botten med jämna mellanrum. Den bästa effekten kommer från en dräneringsbrunn som placeras nära eventuell fastighet eller dike.

Dagvattenbrunn med sandfång för villa

I en villa finns det vatten som rinner av från tomten likaväl som vatten från stuprör. Vattnet påverkar sin omgivning om det får rinna ut direkt i marken eller övrigt avloppssystem. Produkterna har en lång hållbarhet och kan användas under många år med minimalt med underhåll. Sortimentet innehåller alla tillbehör som du behöver för ett komplett system med dagvattenbrunn. Samla upp det vatten som exempelvis rinner från tomtens parkering och kan innehålla olja från bilar i en dagvattenbrunn med sandfång.

Många olika dimensioner & med nivålarm

Det finns många dimensioner och storlekar att välja mellan på brunnar. Känner du tveksamhet vilken som passar dina behov hjälper vi gärna till. Lång erfarenhet inom VVS har gett oss en gedigen kunskap som vi gärna delar med oss av. Nivålarm är ett bra tillbehör som visar om det börjar vara mycket vatten i en dagvattenbrunn. Då är det något som inte fungerar optimalt vilket behöver åtgärdas. Hitta en dimension som motsvarar ditt syfte i vårt breda sortiment med produkter.