Personlig service Säker betalning Snabba leveranser Fraktfritt över 1500:-   

Pelletspannor från Värmebaronen, CTC & Nibe m.fl.

Hur fungerar en pelletspanna?

Till en pelletspanna förvaras pelletsen i någon form av tank eller förråd. Pellets transporteras via ett rör där den antänds och sedan eldas i pannan. Vid förbränningen uppstår heta rökgaser som värmer upp vattnet som finns i pannan. Det uppvärmda vattnet leds i sin tur vidare ut och värmer upp radiatorer i fastighet och gör även så att det finns varmvatten. Exakt hur systemet för pellets utformas beror på behov, storlek och utrymmet för den aktuella fastigheten.

Kombinera pelletspanna och ackumulatortank

En pelletspanna kan med fördel kombineras med en ackumulatortank. Det är en stor tank med vatten som värms upp och lagrar värme. Från den lagrade värmen skickas sedan vatten ut i systemet vilket gör att pelletspannan inte behöver tändas och gå igång lika ofta. Storleken på en ackumulatortank väljs utifrån antalet personer i hushållet och hur mycket yta som behöver värmas upp. Ett perfekt sätt för att kunna lagra värme och alltid ha en extra reserv med tillgängligt varmvatten.

Fördelar med pelletsuppvärmning

Att använda pelletsuppvärmning innebär flera fördelar. Pelletspannan har lång livslängd och är enkel att sköta, den kräver väldigt lite arbete. När det kommer till pellets är det ett bra val ur miljösynpunkt eftersom det är ett biobränsle. Pellets är dessutom tre gånger effektivare än ved, vilket kan vara bra att veta om du letar efter en passande pelletspanna att köpa. Många pelletspannor går även att använda till ved eller olja, vilket ger förutsättningar att vara flexibel för dig som önskar det.