Personlig service Säker betalning Snabba leveranser Fraktfritt över 1500:-   

Pelletspannor från Värmebaronen, CTC & Nibe m.fl.

Köp pelletspanna från Värmebaronen, CTC & Nibe 

Pellets tillverkas av restprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin, och har efter behandling ett lågt fuktinnehåll men högt energiinnehåll. Dessutom tillför eldning av pellets ingen extra koldioxid till atmosfären, då den koldioxid som frigörs är densamma som trädet under sin uppväxt tog till sig via fotosyntesen, och därmed en naturlig del av dess naturliga kretslopp. Detta gör pelletspannan till ett ekonomisk och miljövänligt alternativ för din uppvärmning. Din VVS-butik erbjuder pelletspannor från tillverkare som Värmebaronen, CTC och Nibe. I sortimentet finns modeller i olika storlekar, beroende på vad som passar era behov. Det finns även pelletspannor som också fungerar med ved eller olja, ett bra val om du vill kunna variera uppvärmningen.

För att få ut största möjliga energimängd från bränslet måste förbränningstemperaturen ligga på en konstant hög nivå (ca 850°C), vilket innebär att pelletspannans vattenkylda plåtväggar behöver isoleras för att inte påverka förgasningen negativt. Mest effektivt som isolering är keramik, varför de flesta keramiska pelletspannor (se ex.Calmarpannan) innehar SP:s miljömärkning. Men även icke-keramiska, moderna pelletspannor har en mycket hög verkningsgrad och miljövänlig, energibesparande teknik - se ex. Nibe Pellux och CTC Ecoflex klimat- och behovsstyrda shuntautomatik.

Kompletterande pelletsbrännare hittar du här.

Hur fungerar en pelletspanna?

Till en pelletspanna förvaras pelletsen i någon form av tank eller förråd. Pellets transporteras via ett rör där den antänds och sedan eldas i pannan. Vid förbränningen uppstår heta rökgaser som värmer upp vattnet som finns i pannan. Det uppvärmda vattnet leds i sin tur vidare ut och värmer upp radiatorer i fastighet och gör även så att det finns varmvatten. Exakt hur systemet för pellets utformas beror på behov, storlek och utrymmet för den aktuella fastigheten.

Kombinera pelletspanna och ackumulatortank

En pelletspanna kan med fördel kombineras med en ackumulatortank. Det är en stor tank med vatten som värms upp och lagrar värme. Från den lagrade värmen skickas sedan vatten ut i systemet vilket gör att pelletspannan inte behöver tändas och gå igång lika ofta. Storleken på en ackumulatortank väljs utifrån antalet personer i hushållet och hur mycket yta som behöver värmas upp. Ett perfekt sätt för att kunna lagra värme och alltid ha en extra reserv med tillgängligt varmvatten.

Fördelar med pelletsuppvärmning

Att använda pelletsuppvärmning innebär flera fördelar. Pelletspannan har lång livslängd och är enkel att sköta, den kräver väldigt lite arbete. När det kommer till pellets är det ett bra val ur miljösynpunkt eftersom det är ett biobränsle. Pellets är dessutom tre gånger effektivare än ved, vilket kan vara bra att veta om du letar efter en passande pelletspanna att köpa. Många pelletspannor går även att använda till ved eller olja, vilket ger förutsättningar att vara flexibel för dig som önskar det.